Prevádzkovanie predajných automatov na mieste určenom objednávateľom je v našej réžii a na naše náklady. Práve preto je služba prevádzkovania predajných automatov výhodná najmä pre výrobné podniky a firmy ktoré nemajú záujem vlastniť alebo prenajímať predajné automaty. V rámci prevádzkovania predajných automatov ponúkame bezplatný odborný servis a pravidelné zásobovanie predajných automatov.
null

Výhody prevádzkovania:

  • Objednávateľ má nulové náklady na prevádzkovanie, servis a zásobovanie predajných automatov.
  • Dodáme potrebné množstvo a požadované typy predajných automatov priamo na miesto určenia.
  • Zabezpečíme pravidelné dopĺňanie surovín, potravín a príslušenstva do predajných automatov.
  • V rámci prevádzkovania predajných automatov ponúkame bezplatný servis a nastavenie automatov.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte prostredníctvom formulára