V rámci spoplatneného prenájmu predajných automatov objednávateľ zabezpečuje dopĺňanie surovín, potravín a príslušenstva na vlastné náklady. Výhodou je individuálne nastavenie cien nápojov a potravín samotným objednávateľom. Naša spoločnosť zabezpečí dovoz a inštaláciu predajného automatu, zaškolenie personálu a servis počas celého zmluvného obdobia. Prenájom predajných automatov odporúčame firmám a podnikom ktoré si dokážu zabezpečiť  zásobovanie predajných automatov.
null

Výhody prenájmu:

  • Objednávateľ má možnosť nastaviť vlastné ceny nápojov a potravín primerane podľa nákladov vynaložených na zásobovanie predajných automatov.
  • Zabezpečíme bezplatný dovoz, inštaláciu predajných automatov a servis v prípade poruchy počas zmluvného obdobia.
  • V rámci prenájmu predajných automatov poskytujeme zaškolenie personálu povereného na spravovanie predajných automatov.
  • Prenájom predajných automatov ponúkame za mesačný poplatok od 30 €. Výška poplatku sa líši v závislosti od typu a počtu prenajatých predajných automatov.

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte prostredníctvom formulára